Manda, Ram Mohan, Department of Pharmacognosy and Phytochemistry, TallaPadmavathi College of Pharmacy, Warangal-506002, Telangana, India